Businesscase BTL

BTL is een gevestigde naam in de groensector. Met zo’n 500 medewerkers wordt dagelijks gewerkt  aan de meest uiteenlopende projecten. Klanten zijn onder andere zorgorganisaties, kleine en grote bedrijven, recreatieparken, sportverenigingen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en verschillende (semi-)overheden.

Over BTL

BTL is marktleider in de Nederlandse groensector en sinds november 2018 onderdeel van de internationale IDVERDE groep. Met 15 vestigingen en 4 regionale steunpunten is BTL actief in heel Nederland. Het groenbedrijf bestaat uit BTL Advies (een gespecialiseerd groen advies- en ingenieursbureau), BTL Bomendienst (hét kennisinstituut op het gebied van bomen) en BTL Realisatie (realiseren van aanleg en het onderhoud van de groene buitenruimte).

Vraagstuk

Werving en selectie van nieuwe medewerkers ligt bij BTL in de lijn en iedere vestiging is verantwoordelijk voor haar eigen instroom. Werving wordt centraal ondersteund door openstaande vacatures te plaatsen op de website en op verschillende (job)sites.

Door groei en (natuurlijk) verloop enerzijds en een krapper wordende arbeidsmarkt anderzijds is de behoefte ontstaan om instroom van gekwalificeerd personeel meer te stoomlijnen en zodanig tijdig in te kunnen vullen.

Directie en management van BTL wil haar Employer Branding, Job Marketing en Recruitment meer gestructureerd vormgeven. Er was al vaker samengewerkt met Primatch en via het netwerk van Marcel van den Bogaart is het gesprek aangegaan.

Hieruit is geconcludeerd dat BTL ondersteuning wil op gebied van pragmatische ondersteuning bij het vormgeven en implementeren van Employer Branding en Job Marketing enerzijds en hands-on ondersteuning bij Recruitment anderzijds.

Wat zijn jouw ambities voor groen en natuur – biodiversiteit

Oplossing

Na een korte, zorgvuldige voorbereiding heeft eerst een strategiesessie plaatsgevonden. Op grond daarvan zijn de aanbevelingen gedaan en doelen gesteld om Employer Branding, Jobmarketing en hands-on recruitment meer vorm en inhoud te geven door:

  • implementatie van het ATS Tool2Match;
  • verbeteren van de online vind- en zichtbaarheid. Onder andere door input te geven voor een “werken-bij” pagina en Facebook-pagina;
  • herschrijven en structureren van vacatureteksten;
  • opzetten en uitvoeren van diverse online wervingscampagnes;
  • ontwikkelen van candidate persona’s als basis voor verdere werving en Employer Branding
  • werving van collega’s voor BTL Realisatie, Advies, Bomendienst en het hoofdkantoor
  • profielschets, werving en aanname van een Corporate Recruiter.

Resultaat

Primatch heeft in een kort tijdsbestek een solide fundament gelegd voor Employer Branding. BTL is beter zichtbaar op de arbeidsmarkt. De kwantitatieve en kwalitatieve conversie (=sollicitaties) is aantoonbaar toegenomen en meetbaar gemaakt. Met behulp van Tool2Match is het selectieproces en de Candidate Journey aanzienlijk verbeterd en is er recruitment-data beschikbaar. De geworven Corporate Recruiter is goed ingewerkt en kan verder vorm en inhoud geven aan Employer Branding en recruitment van BTL.