Corona proof assessments bij Primatch Apeldoorn – Deventer

Binnenkort schalen we in Nederland de 1,5 meter economie verder op. Dit wordt even wennen. Aanpassingen in onze bedrijfsvoering zijn nodig om Corona proof te gaan samenwerken. Bij Primatch Apeldoorn – Deventer zijn we er helemaal klaar voor om jouw recruitmentproces professioneel te ondersteunen.

Om volledig inzicht te krijgen in iemands geschiktheid voor een functie en ontwikkelpotentieel wordt veelal een full assessment ingezet. Full assessments bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Een online vragenlijst
 • Een aantal capaciteitentests (tijdgebonden opgaven)
 • Een diepte interview
 • Een mondelinge en schriftelijke terugkoppeling

Natuurlijk kunnen assessment instrumenten allemaal online worden ingezet, maar dit is verre van ideaal. Voor kandidaten kan het lastig zijn om nu thuis ongestoord 2 uur lang tijdgebonden opgaven te moeten maken. Online interviews zijn prima bruikbaar voor gewone gesprekken maar wel enigszins gebrekkig voor een kwalitatief goed diepte interview. De waarneembaarheid van de non-verbale communicatie is bijvoorbeeld zeer beperkt.

Bij Primatch Apeldoorn – Deventer bieden we de ook de mogelijkheid om fysiek bijeen te komen, met inachtneming van de minimale 1,5 meter afstand en de gewenste hygiëne. We hebben hiervoor het volgende werkprotocol opgesteld:

 • Bij enige twijfel over de gezondheid van deelnemer of assessor wordt het assessment verplaatst naar een ander moment.
 • Een deelnemer komt via een aparte ingang binnen. Voor aankomst en direct na vertrek worden contactpunten schoongemaakt.
 • Wanneer er 1 deelnemer aanwezig is, zijn er geen andere deelnemers of klanten aanwezig. Alleen de assessor is ook in de ruimte aanwezig op minimaal 1,5 meter afstand. In een ruimte van 30 m2 zijn maximaal 2 personen aanwezig.
 • De deelnemer heeft de beschikking over een sanitaire voorzieningen die alleen door deze deelnemer gebruikt wordt tijdens diens aanwezigheid.
 • De deelnemer heeft de beschikking over computerapparatuur die alleen door deze deelnemer gebruikt wordt tijdens diens aanwezigheid.
 • Sanitair en computerapparatuur worden na vertrek van de deelnemer gereinigd.
 • De opstelling van het interview is dusdanig dat 1,5 meter afstand altijd aanwezig is.
 • Documenten (rapportages) worden niet geprint maar alleen online verzonden naar de deelnemer.

Met deze werkwijze kan Primatch een goed en veilig assessment garanderen. Natuurlijk blijven we hiervoor de mogelijkheid aanbieden om ook buiten werktijd (avond of zaterdag) een assessment te plannen.

We maken gebruik van de assessment instrumenten van zowel Eelloo als SHL. Meer weten over welk assessment het beste past bij jouw specifieke vraag? Neem contact met me op via 06 11 536 546 of willem.olthof@primatch.nl

Naast assessments ondersteunen we onze klanten met een vergelijkbare werkwijze met het organiseren en voeren van sollicitatie- en coachingsgesprekken.

OVER DE AUTEUR

Willem Olthof helpt bedrijven, vanuit de regio Apeldoorn – Deventer, bij het realiseren van hun groeiplannen door concrete oplossingen te ontwikkelen en adviezen te geven op het gebied van recruitment & assessment van (nieuwe) medewerkers. Willem Olthof werkt al ruim 20 jaar intensief samen met zijn klanten.

Willem Olthof

Willem Olthof

Partner (Apeldoorn - Deventer)