• Hoe werf je in coronatijd verantwoord personeel?

Door corona hebben werkgevers er een nieuwe uitdaging bij; hoe werf je nu verantwoord personeel? En doe je er beter aan om werknemers zelf een arbeidscontract te bieden, of is het slimmer om te kiezen voor een uitzend- of payrollconstructie?

Interview met vakspecialist John Hopstaken

John, hoe gaat het met je?

“Naar omstandigheden prima. We zaten met het Salarishuys goed in de lift qua groei, dus we hebben een buffertje.”

Waarover krijg jij de meeste vragen in verband met de coronaperiode?

“Over de oude werktijdverkorting (WTV-regeling) die is vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Maar ook over verdere mogelijkheden zoals uitstel van belasting betalen en uitstel van betalen van pensioenpremies.”

Veel bedrijven hebben een directe vacaturestop. Wat vind jij hier van?

“Dat snap ik goed, want we leven in een onzekere tijd. We weten niet hoe de komende maanden de economie zich gaat ontwikkelen; extra personeel is straks wellicht overbodig.”

Van werkgevers wordt nu veel gevraagd van hun personeelsbeleid. Wat adviseer jij om rust te creëren?

“In een crisissituatie komt het altijd aan op teamwork en motivatie. En nu dus ook. Zorg voor dagelijks overleg, voor een planning en voor goede communicatie. Zowel intern naar je personeel als extern naar je klantenkring.”

Wat vertel je als je een vraag krijgt over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud?

“Deze nieuwe regeling gaat uit van omzetverlies, terwijl de oude werktijdverkorting uitging van urenverlies van werknemers. Kijk dus goed of je niet teveel tegemoetkoming aanvraagt, want grote kans dat je later dan een deel moet terugbetalen. De exacte regels van dit nieuwe noodfonds zijn inmiddels grotendeels bekend (maximaal 90% tegemoetkoming bij 100% omzetverlies) en zoals het er nu naar uitziet kan de regeling vanaf 6 april 2020 worden aangevraagd bij UWV.”

Welk advies heb je voor ZZP’ers die inkomstenderving hebben?

“Ik vertel ze dat er een compensatieregeling in het leven is geroepen op gemeentelijk niveau. Deze voorziet in een aanvullende inkomensondersteuning op bijstandsniveau, en tevens een mogelijkheid tot een lening voor bedrijfskapitaal met gunstige voorwaarden. Deze regeling is reeds actief !!, Omdat de doorlooptijd van zo’n aanvraag gemiddeld 4 weken bedraagt werken veel Gemeenten al met een voorschot op deze regeling.”

Tevens is er voor een extra regeling voor ondernemers in door de overheid aangewezen sectoren, welke voorziet in een éénmalige tegemoetkoming van EUR 4.000,– om de noodzakelijke vaste lasten te kunnen betalen. Ook deze regeling is reeds actief !!”

Er zijn ook genoeg werkgevers die gewoon doorgaan met personeel aannemen. Wat voor contract adviseer jij als een bedrijf twijfelt over direct in dienst of eerst een periode op uitzendbasis?

“Daar is geen standaard antwoord voor, want zeker nu zou ik elke aanname van nieuw personeel individueel behandelen. Maar als je iemand wil aannemen die nu geen baan heeft kun je bijvoorbeeld best starten met een contract voor 3 maanden. Zie dat dan als een soort verlengde proeftijd waarin je aan elkaar kunt wennen. Maar je koopt er ook tijd mee om te kijken hoe de economie zich ontwikkelt, zonder al te veel risico’s. Op deze manier haal je dan op een sociale manier, toch mogelijk kundig personeel binnenboord.”

Werkgevers hebben in deze tijd ook te maken met een hoger ziekteverzuim onder vast personeel. Is het verstandig om daarom meer met flexkrachten te werken?

“Denk het niet. Blijf vooral in gesprek met je vaste personeel en probeer naar oplossingen te zoeken, zoals bijvoorbeeld flexibel thuiswerken. Dat wordt over het algemeen erg gewaardeerd. En je houdt er een goede werkrelatie mee in stand, ook als straks de coronaperiode voorbij is.”

Voor flexkrachten betaal je veel geld als je dit door een payrollbureau of uitzendbureau laat regelen. Kan dit ook anders, slimmer en goedkoper?

“Sinds januari 2020 hebben we de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Door deze wet zijn de regels voor payrollbedrijven aangescherpt, hun tarieven zijn flink gestegen. Uitzendbureaus waren qua opslagfactor al duur.

Ik blijf het zeggen, je kunt beter zelf personeel aannemen dan betalen voor een dure payroll- of uitzendconstructie. Je kunt gewoon kiezen voor een korter, tijdelijk arbeidscontract. Daar is zeker nu, niks mis mee. Maar het blijft een persoonlijke keuze.”

Mag ik als werkgever een werknemer nog een 0-urencontract aanbieden? Of is er een beter alternatief?

“Een 0-urencontract of oproepovereenkomsten kan nog steeds. Alleen is de wet sinds januari 2020 zodanig aangescherpt dat je deze oproepers na een jaar een aanbod moet doen van het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen 12 maanden. De overheid wil namelijk graag dat de werkgevers de werknemers eerder in vaste dienst nemen voor een vast aantal uren.

Of er een beter alternatief is hangt af vanuit wie zijn perspectief je het bekijkt. De wens van de werkgever is nog bijna altijd om een werknemer lang te verbinden. Want zo houdt je kennis in huis. Maar werknemers van de nieuwe generatie willen graag juist flexibel zijn, hebben bredere interesses buiten het werk en zijn veel minder gebonden aan een vaste werknemer.”

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is in 2019 groots aangekondigd, nu hoor ik er vrijwel niemand meer over. Maar in deze nieuwe situatie is deze toch weer heel actueel en belangrijk?

“Ondanks dat je vrijwel niemand meer hoort over de WAB, is deze zeker nog actueel. Je betaalt immers een veel hogere WW-premie voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. En je bent tevens al vanaf dag één een transitievergoeding verschuldigd, indien je als werkgever het initiatief neemt voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maakt niet uit of die nu vast of tijdelijk is.

In deze tijd kan het juist verstandig zijn om een arbeidsovereenkomst te verlengen om kosten van een transitievergoeding te voorkomen. Maar ook om kennis van reeds ingewerkte werknemers in de onderneming te houden. Probeer ook post-corona te denken; je wil niet dat jouw beste werknemers die je nu laat afvloeien straks bij de concurrent werken.”

Wil je verder nog wat kwijt?

“Het verbaast me dat nog best veel ondernemers niet goed weten welke regelingen er zijn om niet in betalingsproblemen te komen. Maar de echte ondernemers staan nu op. De overheid helpt goed en trekt de schatkist open. Er is het noodfonds en je kunt uitstel krijgen voor belasting betalen. Maar buiten dat geven bijvoorbeeld banken ook een half jaar uitstel op aflossing van leningen. Laat je daarover goed informeren.”

Tekst: Rudolf van Gastel | Primatch West-Brabant

John Hopstaken (52) is samen met zijn vrouw eigenaar van SalarisHuys in Roosendaal. Het bedrijf heeft, inclusief de twee eigenaren, 10 medewerkers en draait 6.000 verloningen per maand voor 600 klanten in veel verschillende sectoren, voornamelijk MKB-bedrijven. De kracht van dit salariskantoor ligt niet zo zeer op loonstroken draaien maar op toegevoegd advieswerk rondom de salarisverwerking. Vanuit deze expertise heeft John een uitgesproken mening over salarisverwerking- en –advies.

John Hopstaken

John Hopstaken

SalarisHuys