Gezocht: nieuwe of zittende medewerker

Help, een vacature! Werk blijft liggen, kansen blijven onbenut, collega’s raken overbelast. Is een nieuwe medewerker per definitie de beste oplossing?

Functieprofiel
Bij een vacature werven we meestal op basis van een bestaand functieprofiel of de taakinvulling van de vertrokken medewerker. Een vacature biedt echter bij uitstek kans op vernieuwing. Past het functieprofiel nog wel bij de functie, de ontwikkelingen in de branche of bij het team waarin de medewerker een rol krijgt? Kun je, eventueel met begeleiding, zittende medewerkers geschikt maken voor een (deel) van de vacante taken?

Kans
Er wordt veel gesproken over de toekomst van werk. Kun je je werving- en selectiebeleid gebruiken om banen te herdefiniëren en beter te laten aansluiten bij de wensen van de werknemer? Doorgroeimogelijkheden, flexibiliteit en erkenning dragen enorm bij aan medewerkerstevredenheid. Een bevlogen medewerker doet net dat stapje meer, komt met goede ideeën en zorgt voor succes voor de organisatie. En succes is net een olievlek, hiermee ben je een magneet voor nieuw talent. Een vacante positie biedt een uitgelezen kans voor vernieuwing en voor employer branding.

Hoe?
Allereerst aandacht voor zittende werknemers. Kennis en inzicht in aanwezige talent en ontwikkelpotentie. Hiervoor zijn veel laagdrempelige online tools beschikbaar. De medewerker vult een digitale vragenlijst in en de uitkomst geeft, in combinatie met een goede nabespreking, inzicht in de capaciteiten, ambitie en mogelijkheden van de medewerker. Misschien heb je de ideale kandidaat voor de vacante positie al in huis.

HR-trends
De dynamiek op de arbeidsmarkt doet veel nieuwe HR-trends ontstaan. Grote gemene deler is veranderende functies en het afstemmen van taken op de mogelijkheden en wensen van medewerkers. Hierdoor neemt de kans op betrokkenheid en bevlogenheid toe. Je zet medewerkers in hun kracht door ze taken te geven die het beste aansluiten bij hun drijfveren en talenten. Je schept nieuwe mogelijkheden voor zittende medewerkers en werft voor taken die je niet intern kunt invullen. Enkele voorbeelden van HR-trends, met een korte toelichting:

  • Job engineering – het aanpassen en sleutelen aan functies zodat de onderdelen (taken/verantwoordelijkheden) beter aansluiten bij de mogelijkheden van de medewerker.
  • Job carving – laaggeschoolde taken uit hooggeschoolde functies halen. Hierdoor ontstaan meer banen voor laagopgeleiden en worden hooggeschoolde functies uitdagender.
  • Job crafting – de werknemer herstructureert zelf zijn baan door in overleg aanpassingen te doen in onderdelen van de functie.
  • Job rotation – het uitruilen van werkzaamheden tussen functies of afdelingen.
  • Job twinning – tijdelijk meelopen in een andere baan om een goed beeld te krijgen bij de taken en eisen die bij de functie horen.
  • Multi-jobbing – in plaats van 1 fulltime baan 2 deeltijdbanen. Draagt bij aan afwisseling en ontwikkeling.

Innovatief in werk biedt veel informatie, voorbeelden en een Job Engineering catalogus (2014).

En wat als je er niet uit komt met een zittende werknemer en toch op zoek moet gaan naar een nieuwe medewerker? Lees dan onder andere onze blog ‘Help, ik heb een vacature!’

Hulp nodig bij vacatures of assessments? Of voor het bepalen van een wervingsstrategie? Dan kan Primatch jou helpen. Vraag één of meerdere van onze whitepapers aan, meld je aan voor onze trainingen of neem contact met ons op via 088 – 5325111.

Jolanda Schonewille is partner van Primatch in Twente. Zij heeft ruime ervaring met (online) recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Met haar passie voor het ontwikkelen van mens en organisatie, gecombineerd met doelgerichtheid en transparantie, helpt ze bedrijven bij het vinden van de ideale medewerker.