Definitielijst met woorden en begrippen uit de werving  en selectie wereld.

Heb jij soms ook het gevoel dat het recruitment landschap uit alleen maar Engelse termen bestaat en dat er soms wel vijf woorden zijn voor hetzelfde begrip? Om wat orde in de chaos te brengen hebben we deze lijst met meest gebruikte en belangrijkste werving en selectie termen van de recruitmentmarkt opgesteld. Interessant voor als je voor het eerst in aanraking komt met recruitment van nu, maar ook als je gewoon even wilt kijken wat er met een term bedoeld wordt. Heb je nou vragen of een aanvullingen, bel ons dan gerust, of mail naar info@primatch.nl onder vermelding van: definitie lijst.

Primatch: Together we do the job!

Actief werkzoekenden: Een kandidaat die op de arbeidsmarkt actief is i.v.m. werkloosheid, aankomende werkloosheid of uit zich zelf op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.

Additionele kosten: De kosten die je hebt voor het werven van personeel. Meestal gaat het om kosten voor werving om media inzet en bij kosten voor selectie om assessments. In sommige gevallen worden er bij No cure no Pay trajecten eerst additionele kosten gerekend die vervolgens worden verdisconteerd met de bemiddeling fee.

Afwijzing: De correspondentie (brief / mail / telefoon) waarin een kandidaat afgewezen wordt. Dit hoort met begrijpelijke reden onderbouwt te worden. Kandidaten moeten ook het recht hebben hier tegen in te gaan.

AMC: Arbeidsmarkt communicatie, het geheel aan activiteiten waarmee je als organisatie communiceert naar de arbeidsmarkt.

Anoniem solliciteren: De mogelijkheid om te solliciteren op een vacature zonder dat je naam, geslacht, leeftijd, en locatie bekend worden gemaakt. Tot aan het moment dat een werkgever je uitnodigt voor een gesprek. Anoniem solliciteren moet de gelijkheid en de gelijken kansen op de arbeidsmarkt vergoten.

Arbeidsmarkt communicatie: De communicatie richting de arbeidsmarkt. Op een structurele manier uitingen richting je doelgroep verzenden. De doelgroep is te onderscheiden in een interne en een externe doelgroep; (toekomstig of latend) werkzoekenden en de interne medewerkers.

Arbeidsmarkt communicatie bureau: Advies en uitvoeringsorganisaties op het gebied van arbeidsmarkt communicatie en doelgroep benadering.

Arbeidsmarkt intermediairs: Verzamelnaam voor alle partijen die actief zijn in het bemiddelen van personeel, hieronder vallen; de uitzendbureaus, detacheringsbureaus, werving en selectie bureaus, headhunters, outplacementbureaus en re-integratie bureaus.

Arbeidsmarkt marketing: Marketing activiteiten gericht op de arbeidsmarkt.

Arbeidsovereenkomst: Het arbeidscontract

Arbeidsvoorwaarden: Het totale pakket van verdiensten (loon, pensioen, vakantiedagen, aantal contract uren, opleidingsmogelijkheden, enz.) dat je aanbied aan de kandidaat als beloning voor de arbeid die geleverd wordt.

Assessment: Gestructureerde test methode waarbij je test of kandidaten voldoen aan de gestelde functie-eisen als opleidingsniveau, gewenst gedrag en persoonlijkheidskenmerken. Vaak bestaande uit vragenlijsten, rollenspellen en diepte interviews.

ATS: Applicant tracking system, een software systeem waarmee je je kandidaat correspondentie, administratie en werving en selectie traject kan automatiseren en kandidaten makkelijk kan blijven volgen / benaderen.

AVG: AVG of GDPR, Europese privacy wetgeving die regelt welke en hoelang je gegevens van kandidaten mag bewaren, en aan welke condities je dan moet voldoen. Er staan potentieel grote boetes op het overtreden van deze Europese regels.

B to T communicatie: Business to Talent (BtoT/B2T) Communicatie, naast Business to Business ( BtoB/B2B) en Business to Consumer (BtoC/B2C).

Babyboomers: De generatie geboren tussen 1940 en 1955.

Bemiddeling fee: Het bedrag dat wordt afgesproken als vergoeding voor het bemiddelen van een kandidaat bij een werkgever. Dat kan een Fixed fee zijn (vast bedrag) of een percentage van het jaar salaris variërend van 15% tot 30%.

Boolean search: Boolean search is het slim zoeken naar de trefwoorden in een cv of profiel, dat openbaar online staat, die het best aansluiten bij jouw ideale kandidaat. Dat doe je door de zoek opdracht te verreiken met zoekmogelijkheden zoals “OR” “AND” “NOT” enz.

Campus recruitment: Het concept waarbij je kandidaten uit een bepaalde doelgroep of studie reeds in de schoolbanken (op de campus) werft. Vaak ook in gezet voor stages en traineeships

Candidate experience: De ervaring die een kandidaat heeft met jouw sollicitatie proces. Van het eerste contact tot en met de eerste werkdagen. Als een candidate experience ergens (te) negatief is zal de conversie lager zijn. Candidate experience gaat over aspecten zoals sollicitatie gemak, verwachtingsmanagement, UX design, tone of voice van de communicatie, maar ook over de gesprekservaring van de kandidaat en hoe lekker de koffie is!

Candidate journey: De term die gebruikt wordt om aan te geven wat een kandidaat allemaal meemaakt bij jouw organisatie voordat hij of zij is aangenomen. Het betreft alle contact momenten, communicatie, content en ervaringen zowel off als online.

Candidate nurturing: Concept waarbij je kandidaten die geïnteresseerd zijn in jou organisatie benaderd als “lead” en op de hoogte houdt van de ontwikkelingen van jouw organisatie. Niet alleen over vacatures, maar ook over jubilea, ontwikkelingen van de organisatie, feestjes, enz. Dat doe je middels nieuws brieven, open dagen en gerichte mail berichten. Zo kan je bijvoorbeeld een felicitaties sturen met een verjaardag of een feestdagen groet in december. Het idee is dat deze kandidaten eerder geneigd zijn te solliciteren als er een passende vacature is omdat ze een goed beeld hebben van je organisatie.

Candidate persona: Een gestileerd profiel van de kandidaat doelgroep die je in beeld wilt krijgen met daarin verwerkt alle relevante data, zoals media gebruik, demografische kenmerken, candidate journey, primaire en secundaire voorwaarden, verwachtingen, enz.

Candidate Self care: Een online omgeving waarin een kandidaat zijn/ haar eigen sollicitatie gegevens kan inzien en beheren. Vanuit de AVG een makkelijke manier om aan de wettelijke verplichting die voortkomt uit deze wetgeving te voldoen.

Competenties: Set van persoonlijkheid kenmerken en vaardigheden die een persoon bezit. Adv competenties zijn functieprofielen en vacatures op te stellen en kandidaten te matchen aan vacatures.

Concurrentie beding: Onderdeel van een arbeidsovereenkomst waarbij het kandidaten verboden is gedurende een bepaalde periode contact te hebben met relaties en klanten van de dan nog huidige werkgever. Dit beding moet voorkomen dat kandidaten hele klant portefeuilles meenemen naar concurrenten waardoor de bedrijfsvoering van de vorige werkgever in gevaar komt.

Content: Alle teksten, plaatjes en video’s die je inzet om je doelgroep te bereiken. Content is voor de arbeidsmarkt in de ideale situatie doelgroep specifiek.

Conversie: Alle kandidaten die zich openbaren middels een ingevuld contact- of sollicitatieformulier of het proces van solliciteren afronden waardoor er communicatie kan ontstaan.

Cookies: Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

Cost per Hire: Het kengetal waarbij je alle kosten voor het aannemen van één kandidaat berekend. De kostprijs zo gezegd.

CV (Curriculum Vitae): Curriculum Vitae is de levensloop van een kandidaat tot heden. Een kandidaat plaatst hierop voor de vacature relevante informatie over werk, studie achtergronden en relevante andere zaken, zoals hobby’s, talen, kennis en speciale projecten.

CV databank: Een databank met daarin CV’s die je kan zoeken en benaderen. Bekende CV databanken zijn: Monsterboard, Nationale vacaturebank, werk.nl en Indeed. De kosten variëren van een abonnement tot betalen per cv of reactie op een bericht.

CV screening: De eerste fase van het selectie proces, waarbij de content in het aangeleverde CV naast de functie-eisen en wensen worden gelegd en er zo bepaald wordt welke kandidaat wel, en welke kandidaat niet in aanmerking komt voor een eerste gesprek.

Dagbladen: Kranten die dagelijks verschijnen

Demografische factoren: Alle elementen waar jou ideale doelgroep aan voldoet, zoals locatie, opleiding, interesse gebieden, enz.

Detachering: Organisaties die kandidaten plaatst bij een opdrachtgever via een detacheringsconstructie.

Detacheringsbedrijf : Een organisatie die kandidaten plaatst bij een opdrachtgever via een detacheringsconstructie.

Deta-vast: Bemiddelingsconstructie waarbij een kandidaat eerst een bepaalde periode wordt gedetacheerd waarna de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de kandidaat over te nemen.

Digital natives: De generatie geboren tussen 2001 en 2015

Directe benadering: Het concept waarbij je kandidaten direct benaderd voor ene vacature, ook als je niet zeker weet of ze openstaan voor een overstap in hun carrière.

Discriminatie: Het op grond van leeftijd, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, geslacht en of ras bewust of onbewust uitsluiten van kandidaten voor vacatures i.p.v. ze te beoordelen op functie-eisen en ervaringen.

Display netwerk: Een verzameling van meer dan twee miljoen websites, video’s en apps waarin uw Google Ads-advertenties kunnen worden weergegeven.

Duobaan: Een fulltime baan die ingevuld wordt door 2 mensen i.p.v. één.

E-assessment: Online assessments waarbij vragenlijsten en soms simulaties voorspellingen doen over toekomstig werkgedrag.

Employer branding: De activiteiten die je inzet om je organisatie als interessante, plezierige, fijne, succesvolle werkgever weg te zetten. Het werkgevers merk “laden” waardoor de doelgroepen zich sneller aangetrokken voelen en je conversie omhoog zal gaan.

Employer branding propositie map: Een gestructureerde manier om middels een model de propositie van een werkgever te plotten. Hieruit zijn dan de positieve kenmerken van de werkgever te analyseren. Meestal op vier niveaus:
– Arbeidsvoorwaarden
– Doorgroeimogelijkheden
– Cultuur
– Organisatie ambities

E-recruitment: Alle wervingsactiviteiten die zich online afspelen.

Executive search: Het heel gericht benaderen van kandidaten die op een senior level of board niveau acteren en alleen willen overstappen als het hele plaatje van inhoud, verantwoordelijkheden, organisatie ambities en honorering past.

Facebook: Een social media platform.

Fee: Het bedrag dat wordt afgesproken als vergoeding voor het bemiddelen van een kandidaat bij een werkgever. Dat kan een Fixed fee zijn (vast bedrag) of een percentage van het jaar salaris variërend van 15% tot 30%.

Freemium jobsites: Jobsites waar je vacatures kosteloos kan plaatsen.

Frictie werkloosheid: De gemiddelde tijdsduur die mensen nodig hebben om in een situatie van werkloosheid een nieuwe baan te vinden.

Fulltime: Een baan met een dienstverband 38 tot 40 uur

Functie eisen: De eisen die je vooraf opstelt waar een kandidaat aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de vacature.

Game based assessment: Assessments waarbij doormiddel van het spelen van een aantal online games inzichten in werk gedrag wordt gegeven

Generatie recruitment: De filosofie dat elke generatie behoefte heeft om op een andere manier benaderd te worden maar ook andere behoeftes heeft aan het invullen van arbeid en bijkomende arbeidsvoorwaarden, zoals baanzekerheid, salaris, pensioen of een auto van de zaak. Dat heeft dus niet alleen impact op voorwaarden en contract vorm, maar ook op HR en op wervingscontent en strategie.

Generatie x: De generatie die geboren is tussen 1956 en 1970

Gesloten (abonnementen) databases: Een databank met daarin CV’s die je kan zoeken en benaderen als je een abonnement hebt op die CV databank. Bekende gesloten CV databanken zijn: Monsterboard, Nationale vacature bank ict-er gezocht en Indeed. De kosten variëren van een abonnement tot betalen per cv of reactie op een bericht.

Gesloten bronnen: Een databank met daarin CV’s die je kan zoeken en benaderen als je een abonnement hebt op die CV databank. Bekende gesloten CV databanken zijn: Monsterboard, Nationale vacaturebank ict-er gezocht en Indeed. De kosten variëren van een abonnement tot betalen per cv of reactie op een bericht.

Google for jobs: Initiatief van Google waarbij banen getoond worden in de zoekresultaten van Google.

Hardcopy adverteren: Het plaatsen van een fysieke vacature advertentie in een dagblad, huis aan huis blad of branche / vlak blad.

Head mapping: Het identificeren van kandidaten in openbaren en gesloten (online) bronnen en deze structureel volgen om ze te benaderen op het juiste moment voor de juiste baan.

Headhunter: Functietitel die oorspronkelijk gebruikt werd voor een recruiter die in het High-end segment acteert (executive search). Tegenwoordig wordt het ook gebruikt voor recruiters die voornamelijk werven middels hunting en search.

High potentials: High Potential is een term voor een kandidaat die veel potentie heeft en die hij op enige termijn waar zal gaan maken.

HRM: Human resource management. De afdeling van een organisatie waar het personeelsmanagement plaats vindt.

Huis aan huis bladen: Weekbladen die huis aan huis bezorgd worden, meestal met regionaal nieuws en advertenties erin.

Hunting: Het gericht benaderen van kandidaten die heel goed bij het profiel passen, en deze kandidaten vervolgens proberen te overtuigen dat een overstap interessant is.

In-app advertising: Een advertentie methode waarbij je tekstuele of visuele advertenties toont aan je doelgroep in de advertentie ruimte die veel (gratis) apps hebben.

Indeed: Zoekmachine voor vacatures.

Influencer recruitment: Influencer recruitment betekent dat één of meerdere bekende personen (met veel volgers binnen de doelgroep die jij wilt bereiken) worden ingezet om positieve invloed uit te oefenen op het gedrag van de beoogde doelgroep. Bijvoorbeeld door ze een dag mee te laten lopen bij jou bedrijf, waardoor de doelgroep een beter beeld krijgt van de werkzaamheden en werkomstandigheden.

Infographic: Gebruikt duidelijke beelden om op een heldere manier cijfers of processen uit te leggen en (spaarzaam) tekst om de beelden toe te lichten. De beelden zijn hierbij niet alleen illustratief maar ook informatiedragers. In sommige gevallen is een Infographic een goed alternatief voor een vacature tekst.

Instagram: Social media platform

Intakegesprek: Een intake is een gesprek dat recruitment en uitzendbureaus gebruiken met een kandidaat te bekijken welke type rollen er passen bij zijn/ haar profiel en welke organisaties dan in beeld komen.

Intercedent: De medewerker van het uitzendbureau dat de werving, selectie en begeleiding van uitzendkrachten begeleidt.

Interim (recruiter): Tijdelijke recruiter die je inhuurt voor een bepaalde periode.

Intermediair: Jobboard (marktplaats) voor vacatures om vraag en aanbod op de arbeidsmark bij elkaar te brengen.

Interne sollicitatie: Een kandidaat die reageert vanuit de eigen organisatie. Deze kandidaat werkt dus al bij jouw organisatie en is daarmee al een collega.

IP adres: Met een IP (Internet Protocol) -adres wordt een computer herkend die op internet is aangesloten. Zo’n adres is vergelijkbaar met een telefoonnummer. Elk apparaat dat met internet wordt verbonden krijgt een unieke code.

Job marketing: Totale marketing mix en activiteiten die je in kan zetten om een baan maximaal te promoten onder de relevante doelgroep. Hierbij zet je vaak ook Jobboards, social media en andere advertentie mogelijkheden in.

Job Visual: Een  vacature oproep in de vorm van een plaatje dat je gebruikt (meestal) op social media kanalen om doelgroepen te activeren naar je website te gaan voor een vacature.

Jobboards: Vacaturesites waar alle vacatures van werkgevers en arbeidsmarkt intermediairs op staan zodat kandidaten makkelijk en overzichtelijk vacatures kunnen zoeken. Bekende Jobboards zijn: Monsterboard, Nationale vacaturebank, indeed en Nederlandvacature.

Kandidaat: Iemand die zich beschikbaar stelt voor een vacature.

Kandidaten database: Een database met daarin kandidaten met CV’s en/ of brieven. Databases moeten sinds 2018 voldoen aan de AVG wetgeving.

Kernwaarden: Kernwaarden zijn de pijlers waarnaar een organisatie en haar medewerkers altijd naar handelen. Meestal zijn het er vier tot maximaal 8. Kernwaarden zijn erg belangrijk bij werving en selectie omdat je mensen zoveel mogelijk moet inspireren.

Kickbackfee: Een fee (betaling) die gedaan wordt als vergoeding voor het leveren van een lead of kandidaat. De kick back fee wordt overgemaakt na bemiddeling of als tegemoetkoming van een derde partij.

Krappe arbeidsmarkt: Een arbeidsmarkt waar bij er weinig  actief werkzoekende zijn en veel vacatures, waardoor er per vacature weinig kandidaten beschikbaar zijn.

Latent werkzoekende: Een kandidaat die nog niet weet dat hij / zij een mooie stap kan maken. Deze kandidaten zal je eerst moeten bereiken met een passende boodschap, aanvullende informatie moeten geven voordat ze een stap richting solliciteren gaan zetten.

LinkedIn: Zakelijk social media platform dat veel gebruikt wordt door recruiters voor het werven van kandidaten.

Markt conform salaris: Het salaris waarvan in algemene zin wordt aangenomen dat het voor alle vergelijkbare banen wel ongeveer hetzelfde zal zijn. Hierbij gaat men er vanuit dat alle kandidaten dat ook wel zullen weten.

Meta zoekmachine: Een website die informatie verzamelt van andere websites, en ideeën toont. De bekendste Meta zoekmachine is Indeed.

Millennials: De generatie geboren tussen 1986 en 2000 ook wel generatie y genoemd.

Mobile recruitment: Het idee dat je doelgroep voornamelijk mobiel actief is en dat al je communicatie mobiel geoptimaliseerd moet zijn.

Monsterboard: Jobboard (marktplaats) voor vacatures om vraag en aanbod op de arbeidsmark bij elkaar te brengen.

Multiposters: Software product dat een vacature in een keer op meerdere aangesloten Jobboards en media plaatst.

Nationale vacaturebank: Jobboard (marktplaats) voor vacatures om vraag en aanbod op de arbeidsmark bij elkaar te brengen.

Nederlandvacatures: Jobboard (marktplaats) voor vacatures om vraag en aanbod op de arbeidsmark bij elkaar te brengen.

Niche Jobboards: Vacaturesites waar specifieke vacatures van werkgevers en arbeidsmarkt intermediairs op staan zodat kandidaat die binnen deze branche of beroepsgroep vallen makkelijk en overzichtelijk vacatures kunnen vinden. Bekende niche Jobboards zijn: ICT-ergezocht, Intermediair, techniekvacatures, bouwvacatures en limburgvacutures.

No Cure No Pay: Is Engels voor `geen oplossing geen betaling`, hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener slechts wordt betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht. In feite is er bij no cure no pay sprake van een resultaatverplichting, dit in tegenstelling tot een inspanningsverplichting.

Non sollicitatie beding: Onderdeel van een overeenkomst waarbij het kandidaten verboden is gedurende een bepaalde periode ergens anders te solliciteren. Meestal bij concurrenten (op de arbeidsmarkt).

NVP: De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling

Onboarding: Het proces waarbij je een kandidaat vanaf het getekende contract begeleidt naar de nieuwe werkomgeving. Het ontvangst op de 1e werkdag, de inwerkperiode en de 1e 100 dagen horen bij het onboarding proces. Sommige organisaties zien het eerste half jaar of jaar als onboarding periode.

Open sollicitatie: Een sollicitatie van een kandidaat niet gericht op een open vacature maar gericht op jouw organisatie omdat iemand graag bij jouw organisatie wil werken.

Openbaren databases: Open CV bronnen zijn bronnen waar je zonder kosten kandidaten kan vinden. Zoals LinkedIn, de cv-bank van werk.nl, social media, en online via Google.

Open bronnen: Open CV bronnen zijn bronnen waar je zonder kosten kandidaten kan vinden, Zoals LinkedIn, de cv-bank van werk.nl, social media, en online via Google.

Outplacement: Outplacement is een begeleiding die bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener in de zoek tocht naar een nieuwe werkomgeving.

P&O: Personeel en Organisatie. De afdeling van een organisatie waar het personeelsmanagement plaats vindt.

Parttime: Een baan met een dienstverband van minder dan 38 uur.

Passief werkzoekende: Een kandidaat die openstaat voor een nieuwe baan, maar daar nog niet veel werk van maakt.

Payroll: Een constructie waarbij een externe partij het formele werkgeverschap overneemt maar een medewerker niet bij dat bedrijf werkzaamheden uitvoert.

Payroll bedrijf: Organisatie die het formeel werkgeverschap van andere organisaties overneemt en dit administratief afhandelt

Persona canvas model: Een business canvas model specifiek voor kandidaat doelgroepen waarmee je op een structurele manier kandidaten analyseert en op basis hiervan beter content kan creëren en een betere wervinsgstrategie kan ontwikkelen.

Post and pray: De term die wordt gebruikt voor adverteren waarbij je een advertenties plaatst (post) en dan hoopt (pray) dat er reacties komen.

PPC: Pay per click een advertentie verreken model gebruikt door o.a. google, facebook en LinkedIn waarbij je een betaald bedrag betaald voor 1 click naar jou website. De prijs wordt bepaald door een veiling. Hoe gewilder de doelgroep en hoe meer adverteerders hoe hoger de prijs per click, Uiteraard is dat ook afhankelijk van hoe groot of specifiek de doelgroep is.

PPM: Pay per mille een advertentie verreken model gebruikt door o.a. google, facebook en LinkedIn waarbij je een betaald bedrag betaald voor 1000 vertoningen van jou advertentie (ad). De prijs wordt bepaald door een veiling. Hoe gewilder de doelgroep en hoe meer adverteerders hoe hoger de prijs per 1000 impressies. Uiteraard is dat ook afhankelijk van hoe groot of specifiek de doelgroep is.

Pragmatische generatie: De generatie die geboren tussen 1971 en 1985.

Predicive recruitment: Doormiddel van data en bekende conversie data voorspellen hoe veel kandidaten en hires je waarschijnlijk gaat doen met bepaalde media inzet.

Proeftijd: Een periode van maximaal een maand waarin je zonder consequenties een arbeidsovereenkomst eenzijdig kan ontbinden.

Programmatic job advertising: Het op een gestructureerde en zoveel mogelijk geautomatiseerde manier inkopen, plaatsen, analyseren en optimaliseren van vacature advertenties om  conversie optimalisatie te bereiken.

Qualified conversion: Het percentage geschikte kandidaten van het totaal aantal kandidaten dat op een vacature heeft gereageerd of het percentage geschikte kandidaten van alle kandidaten die er hebben gereageerd op alle vacatures in een bepaalde periode.

Quick scan: Een snelle variant van een e-assessment, waarbij op basis van een beperkt aantal vragen inzichten in werk gedrag wordt gegeven.

Realistic recruitment: De term die gebruikt wordt om aan te geven dat je uitsluitend werft met eerlijk, oprechte en authentieke content. Waardoor kandidaten een realistisch beeld hebben van de rol, het werk, het perspectief, de cultuur en de organisatie.

Recruitment Afdeling: De afdeling die verantwoordelijk is voor het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Recruitment analytics: Alle ken en stuur getallen, data en analyses die je kan inzetten om het proces van werving en selectie te monitoren, te evalueren en te verbeteren. Uitsluitend gebaseerd op basis van data en feiten.

Recruitment consultant: Functienaam die gebruikt wordt voor recruiters of recruitment adviseurs.

Recruitment funnel: Schematische weergave van alle proces stappen van werving en selectie waarin de selectie van kandidaten met conversie percentages is weergegeven. Van 100 terug naar een aan te nemen kandidaat.

Recruitment kengetallen: De kengetallen die je gebruikt om te bepalen of je succesvol bent in je recruitment proces. Veel gebruikte kengetallen zijn: time to Hire, Cost per Hire, gekwalificeerde reacties, totaal aantal reacties, aantal 1e gesprekken, aantallen assessments en  Time to Fire.

Recruitment Plan: Het recruitment plan bevat o.a. het plan van aanpak, de doelgroep omschrijving, doorlooptijd (scoop) media inzet en benoemd de betrokken en hun verantwoordelijkheden. Recruitment plannen zijn er op drie niveaus. Op vacature niveau, op organisatie niveau en bij project werving.

Recruitment software: Software waarmee recruitment processen worden gemanaged. Ook wel ATS genoemd ATS; Applicant Tracking System.

Referentie: Een externe die geraadpleegd wordt om meer informatie in te winnen over een kandidaat. Meestal een oude leidinggevende, collega of klant van de kandidaat. Een referentie wordt in algemene zin alleen uitgevoerd als de kandidaat ook weet wie er worden benaderd. Een referent mag (juridische gezien) geen negatieve reverentie afgeven.

Referral recruitment: Het werven van kandidaten via (oud) medewerkers en andere stakeholders.

RPO: Recruitment Proces Outsourcing, de term die aangeduid wordt met het insourcen van de recruitment afdeling, waardoor je organisatie wel recruitment power heeft maar niet perse een eigen recruitment afdeling.

Ruime arbeidsmarkt: Een arbeidsmarkt waarbij er veel actief werkzoekende zijn en weinig vacatures, waardoor er per vacature veel kandidaten beschikbaar zijn.

Salarisindicatie: Het loon dat een kandidaat die voldoet aan de gestelde functie eisen kan verwachten als vergoeding voor de geleverde arbeid.

Scrapers: Een computertechniek waarbij software wordt gebruikt om vacatures of andere informatie van webpagina’s te extraheren en al dan niet te analyseren.

SEA: Search Engine advertising. Het adverteren op zoekmachines zoals Google om kandidaten die geïnteresseerd zijn in “topics” waar jou vacature mee te maken heeft, of die voldoen aan de demografische factoren van jou doelgroep te bereiken.

Search: Het zoeken van kandidaten in openbare databases, abonnement databases en social media om deze kandidaten vervolgens te benaderen en enthousiasmeren voor een bepaalde vacature.

Selectie: Alle activiteiten die je inzet om uit de reacties van kandidaten de meest passende kandidaat uit te selecteren.

Selectiegesprek: Een gesprek waarbij je op een gestructureerde manier kandidaten interviewt en tot selectie wilt komen, meestal zijn dit wat strakkere en zakelijker gesprekken.

SEO: Search Engine Optimalisatie. Het schrijven van content op zo’n manier dat zoekmachines de tekst maximaal indexeren waardoor je vindbaarheid toeneemt.

Social media: Een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder (of met minimale) tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers. Veel social media zijn geschikt voor het werven van nieuwe medewerkers.

Social media recruitment: Het werven van kandidaten via social media kanalen. Dat kan met content in je timeline of met gesponsorde content. Sommige social media platformen lenen zich ook voor het zoeken en benaderen van kandidaten, denk bijvoorbeeld aan LinkedIn.

Sollicitanten: Mensen uit een bepaalde doelgroep die geïnteresseerd zijn in een bepaalde vacature.

Sollicitatie brief : De sollicitatie brief is het begeleidend schrijven naast het CV waarin een kandidaat zijn motivatie en redenen van solliciteren benoemd en beargumenteerd.

Sollicitatie code: Een code door De NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) opgesteld om misstanden binnen werving en selectie trajecten tegen te gaan.

Sollicitatie formulier: Het formulier dat de kandidaat moet invullen om te kunnen solliciteren, vaak gekoppeld aan een ATS.

Sollicitatiegesprek: Een kennismakingsgesprek met een kandidaat die gereageerd heeft op een vacature. Meestal is dit een wat luchtiger gesprek waarbij je wederzijds onderzoekt of er aansluiting en samen werking mogelijk is.

Sourcing: Het zoeken van kandidaten in openbare of gesloten bronnen en deze vervolgens benaderen.

Spiders: Een spider (ook wel webcrawler genoemd) is een bot die het wereldwijde web op een methodische en geautomatiseerde manier doorbladert. Spiders maken veelal een lokale kopie van de gevonden pagina`s om deze later te kunnen verwerken en indexeren voor bijvoorbeeld zoekmachines.

Stages: Een onbetaalde leer werk plek meestal ingezet op MBO, HBO en Universitair niveau. Stages kunnen een interessante wervingsvorm zijn, omdat je iemand een periode van 3 maanden tot een jaar kan ervaren in de werkomgeving.

Stakeholders: Alle mensen die belang hebben bij het werving en selectie traject. Dat zijn vanuit vacature perspectief collega’s, andere afdelingen, leidinggevende, maar soms ook klanten en leveranciers. Soms worden Stakeholders ook gezien als de mensen die belang hebben bij het feit dat een kandidaat werk krijgt, denk bijvoorbeeld aan ouders, partners of kinderen.

STAR selectie methode: Interview techniek waarbij de interviewer zijn vragen opbouwt volgens het stramien STAR, Situatie, Taak, Actie, Resultaat. Wat was de Situatie (setting) waarin jij je bevond; Wat was jou Taak hierin; Welke Acties deed jij; wat was het Resultaat?

Stepstone: Jobboard (marktplaats) voor vacatures om vraag en aanbod op de arbeidsmark bij elkaar te brengen.

Talent acquisition: Het acquireren van Talent functietitel die zo rond 2015 steeds vaker gebruikt wordt i.p.v. recruiter

Talent Branding: De branding van je werkgevers merk gericht op toekomstige (meestal jonge) werknemers. Zoals studenten en scholieren. Meestal middels stages en traineeships.

Target doelgroep: De doelgroep die je wilt bereiken met je vacature of arbeidsmarkt communicatie boodschap.

Tijdelijk contract: Een arbeidsovereenkomst met een vooraf bepaalde aflopende datum.

Time to Hire: Het kengetal waarbij je de doorloop tijd van start werving (eventueel vanaf ontstaan vacature) tot start kandidaat rekent (of tekenen contract).

Tracking pixels: Een webbaken is een kleine grafische afbeelding, ter grote van één pixel, in een e-mail of webpagina die verborgen is voor de gebruiker, waardoor gecontroleerd kan worden dat de gebruiker de webpagina of e-mail gezien heeft.

Traffic: De hoeveelheid (uniek) bezoek op je online pagina of vacature tekst.

Traineeships: Een ontwikkel programma dat door een bedrijf aangeboden word aan High potentials. Meestal met een doorloopt tijd van drie jaar, waarbij de medewerker meerder afdelingen ziet en of klussen krijgt, begeleidt met veel opleidingen en trainingen. Waarbij na drie jaar de trainee doorstroomt naar een management positie binnen de organisatie.

Twitter: Social media platform

Uitzendbureau: Organisatie die kandidaten plaats bij opdrachtgevers via een uitzendconstructie

Unieke traffic: De hoeveelheid unieke bezoekers (meestal afgemeten in aantal gemeten IP adressen)

UWV: Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

Vacature: De positie die is ontstaan door groei (uitbreiding, vervanging of her-organisatie)

Vacaturesite: Een website met uitsluitend vacatures niet te verwarren met een werken-bij site, daar is ook ruimte voor andere content.

Vacaturetekst: De tekst waarmee je kandidaten wilt bereiken en overtuigen dat ze moeten solliciteren op de vacature. De vacaturetekst publiceer je in/op (social)media zowel offline als online.

Vacaturetekst: De tekst waarin je alle functie-eisen, functieomschrijving, taken en verantwoordelijkheden benoemd en waarin je de organisatie en afdeling kort en bondig omschrijft, Dit alles op zo’n manier dat mensen enthousiast worden en overgaan tot solliciteren. Uiteraard hoor contact en reactie informatie ook in een vacaturetekst te staan.

Vakbladen: Tijdschriften die geschreven zijn voor en door branche genoten.

Vast contract: Een doorlopende Arbeidsovereenkomst deze loopt dus niet zomaar af.

Video solliciteren: Methode waarbij kandidaten geen CV en / of brief insturen maar middels een ingestuurde video boodschap de interesse voor een vacature kenbaar maken.

War on talent: Een arbeidsmarkt fase waarin bedrijven elkaar dusdanig hard en agressief beconcurreren om  kandidaten op de arbeidsmarkt te werven, maar ook bij elkaar weg halen dat het soms lijkt om een “oorlog”.

Werken-bij site: Een website naaste de corporate website, waarop je vacatures toont, story telling doet over je organisatie en je employerbrand lading geeft. Een werken-bij site heeft als hoofddoel conversie optimalisatie in de doelgroep.

Werkgevers; De werkgever geeft werk aan de werknemer. De werkgever is niet noodzakelijk een natuurlijke persoon maar vaak een organisatie, een onderneming. In de arbeidswetgeving staan de rechten en plichten van de werkgever en werknemer genoemd.

Werkgevers imago: Het beeld dat werknemers, werkzoekende en andere belanghebbende op de arbeidsmarkt van jou organisatie als werkgever hebben.

Werkloosheid: De situatie waarbij iemand  beschikbaar is  voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoekt en nu geen betaald werk heeft

Werknemer: Een werknemer is een persoon die in dienst van een werkgever tegen beloning arbeid verricht. Personen die wel arbeid verrichten, maar niet in een dienstverband omdat er geen sprake is van een gezagsrelatie, worden als zelfstandige of zzp’er aangemerkt en dus niet als werknemer.

Werving: Alle activiteiten die je inzet om doelgroepen te bereiken en ze te verleiden om het proces van solliciteren succesvol af te ronden.

Werving en selectie bureau: Organisaties die kandidaten plaats en bemiddeld bij opdrachtgevers meestal via een No cure No Pay constructie.

Wervingscampagne: De totale media inzet en activiteiten die je inzet om de doelgroep te laten converteren.

Wervingskanalen: Alle media kanalen die denkbaar zijn voor het benutten van werving van personeel. Feitelijk komt dat neer op de gehele marketing mix die ook gebruikt wordt voor het aanwerven van nieuwe klanten.

Wervingskosten: De kosten die je hebt aan het inzetten van media om tot een personeelswerving te komen.