• DEFINITIELIJST MET WOORDEN EN BEGRIPPEN UIT DE WERVING EN SELECTIE WERELD

Definitielijst met woorden en begrippen uit de werving  en selectie wereld.

Heb jij soms ook het gevoel dat het recruitment landschap uit alleen maar Engelse termen bestaat en dat er soms wel vijf woorden zijn voor hetzelfde begrip? Om wat orde in de chaos te brengen hebben we deze lijst met meest gebruikte en belangrijkste werving en selectie termen van de recruitmentmarkt opgesteld. Interessant voor als je voor het eerst in aanraking komt met recruitment van nu, maar ook als je gewoon even wilt kijken wat er met een term bedoeld wordt. Heb je nou vragen of een aanvullingen, bel ons dan gerust, of mail naar info@primatch.nl onder vermelding van: definitie lijst.

Primatch: Together we do the job!

Actief werkzoekende    

Een kandidaat die op de arbeidsmarkt actief is i.v.m. werkloosheid, aankomende werkloosheid of uit zich zelf op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging

Additionele kosten       

De kosten die je hebt voor het werven van personeel. Meestal gaat het om kosten voor werving zoals media inzet en selectie zoals assessments. In sommige gevallen worden er bij No cure no Pay trajecten eerst additionele kosten gerekend die vervolgens worden verdisconteerd met de bemiddeling fee

Afwijzing         

De correspondentie (brief / mail / telefoon) waarin een kandidaat afgewezen wordt. Dit hoort met begrijpelijke reden onderbouwt te worden. Kandidaten moeten ook het recht hebben hierin tegen verweer te gaan.

AMC    

Arbeidsmarkt communicatie ; het geheel aan activiteiten waarmee je als organisatie communiceert naar de arbeidsmarkt

Anoniem solliciteren     

De mogelijkheid te solliciteren op een vacature zonder dat je voor en achternaam, geslacht leeftijd, en locatie bekend worden tot aan het moment dat een werkgever je uitnodigt voor een gesprek. Anoniem solliciteren met de gelijkheid en de gelijken kansen op de arbeidsmarkt vergoten

Arbeidsmarkt communicatie

De communicatie richting de arbeidsmarkt. Op een structurele manier uitingen richting je doelgroep verzenden. De doelgroep is te onderscheiden in een interne en een externe doelgroep; (toekomstig of latend) werkzoekenden en de interne medewerkers.

Arbeidsmarkt communicatie bureau  

Advies en uitvoerings organisatie op het gebied van arbeidsmarkt communicatie en doelgroep benadering.

Arbeidsmarkt intermediairs                

Verzamelnaam voor alle partijen die actief zijn in het bemiddelen van personeel, hieronder vallen; de uitzendbureaus, detacheringsbureaus, werving en selectie bureaus, headhunters, outplacementbureaus en re-integratie bureaus

Arbeidsmarkt marketing

Marketing activiteiten gericht op de arbeidsmarkt

Arbeidsovereenkomst    

Het arbeidscontract

Arbeidsvoorwaarden                                   

Het totale pakket van verdiensten (loon, pensioen, vakantiedagen, aantal contract uren, opleidingsmogelijkheden, enz., enz.) dat je aanbied aan de kandidaat als beloning voor de arbeid die geleverd wordt.

Assessment                                      

Gestructureerde test methode waarbij je test of kandidaten voldoen aan de gestelde functie-eisen als opleidingsniveau, gewenst gedrag en persoonlijkheidskenmerken. Vaak bestaande uit vragenlisten, rollenspellen en diepte interviews

ATS                                       

Applicant tracking system, Software systeem waarmee je je kandidaat correspondentie, administratie en werving en selectie traject kan automatiseren en kandidaten makkelijk kan blijven volgen / benaderen.

AVG                                     

AVG of GDPR, Europese privacy wetgeving die regelt welke en hoelang je gegevens van kandidaten mag bewaren, en welke condities je dan moet voldoen. Er staan potentieel grote boetes op het overtreden van deze Europese regels.

B to T communicatie    

Business to Talent (BtoT/B2T) Communicatie, Naast Business to Business ( BtoB/B2B) en Business to Consumer (BtoC/B2C)

Babyboomers                                  

De generatie geboren tussen 1940 en 1955

Bemiddeling fee    

Het bedrag dat wordt afgesproken als vergoding voor het bemiddelen van een kandidaat bij een werkgever. Dat kan een Fixed fee zijn (vast bedrag) of een percentage van het jaar salaris variërend van 15% tot 30%

Boolean search

Boolean search is het slim zoeken naar de trefwoorden in een cv of profiel, dat openbaar online staat, die het best aansluiten bij jouw ideale kandidaat. Dat doe je door de zoek opdracht te verreiken met zoekmogelijkheden zoals “OR” “AND” “NOT” enz.

Campus recruitment

Het concept waarbij je kandidaten uit een bepaalde doelgroep of studie reeds in de schoolbanken (op de campus) werft. Vaak ook in gezet voor stages en traineeships

Candidate experience  

De ervaring die een kandidaat heeft met jouw sollicitatie proces. van eerste contact tot en met de eerste werkdagen. Als een candidate experience ergens (te) negatief is zal de conversie lager zijn. Candidate experience gaat over aspecten zoals sollicitatie gemak, verwachtingsmanagement, UX design, tone of voice van de communicatie, maar ook over de gesprekservaring van de kandidaat en hoe lekker de koffie is!

Candidate journey

De term die gebruikt wordt om aan te geven wat een kandidaat allemaal meemaakt bij jouw organisatie voordat hij of zij is aangenomen. Het betreft alle contact momenten, communicatie, content en ervaringen zowel off als online

Candidate nurturing   

Concept waarbij je kandidaten die geïnteresseerd zijn in jou organisatie benaderd als “lead” en op de hoogte houdt van de ontwikkelingen van jou organisatie. Niet alleen over vacatures, maar ook over jubilea, ontwikkelingen van de organisatie, feestjes, enz., enz. Dat doe je middels nieuws brieven, open dagen en gerichte mail berichten. Zo kan je bijvoorbeeld een felicitaties sturen met een verjaardag of een feestdagen groet in december. Het idee is dat deze kandidaten eerder geneigd zijn te solliciteren als er een passende vacature is omdat ze een goed beeld hebben van je organisatie.

Candidate persona 

Een gestileerd profiel van de kandidaat doelgroep die je in beeld wilt krijgen met daarin verwerkt alle relevante data, zoals media gebruik, demografische kenmerken, candidate journey, primaire en secundaire voorwaarden, verwachtingen, enz., enz.

Candidate Self care  

Een online omgeving waarin een kandidaat zijn/ haar eigen sollicitatie gegevens kan inzien en beheren. Vanuit de AVG een makkelijke manier om aan de wettelijke verplichting die voortkomt uit deze wetgeving te voldoen.

Competenties  

Set van persoonlijkheid kenmerken en vaardigheden die een persoon bezit. Adv competenties zijn functieprofielen en vacatures op te stellen en kandidaten te matchen aan vacatures.

Concurrentie beding   

Onderdeel van een arbeidsovereenkomst waarbij het kandidaten verboden is gedurende een bepaalde periode contact te hebben met relaties en klanten van de dan nog huidige werkgever. Dit beding moet voorkomen dat kandidaten hele klant portefeuilles meenemen naar concurrenten waardoor de bedrijfsvoering van de vorige werkgever in gevaar komt.

Content       

Alle teksten, plaatjes en video die je inzet om je doelgroep te bereiken. Content is voor de arbeidsmarkt in de ideaal situatie doelgroep specifiek.

Conversie           

Alle kandidaten die zich openbaren middels een ingevuld contact of sollicitatieformulier of het proces van solliciteren afronden waardoor er communicatie kan ontstaan.

Cookies     

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden

Cost per Hire   

Het kengetal waarbij je alle kosten voor het aannemen van één kandidaat berekend. De kostprijs zo gezegd.

CV (Curriculum Vitae)    

Curriculum Vitae is de levensloop van een kandidaat tot heden. Een kandidaat plaatst hierop voor de vacature relevante informatie over werk, studie achtergronden en relevante andere zaken, zoals hobby’s, talen kennis en speciale projecten

CV databank  

Een databank met daarin CV die je kan zoeken en benaderen. Bekende CV databanken zijn: Monsterboard, Nationale vacaturebank, werk.nl en Indeed. De kosten variëren van een abonnement tot betalen per cv of reactie op een bericht.

CV screening  

De eerste fase van het selectie proces, waarbij de content in het aangeleverde cv naast de functie-eisen en wensen worden gelegd en er zo wordt bepaald welke kandidaat wel, en welke kandidaat niet in aanmerking komt voor een eerste gesprek.

Dagbladen  

Kranten die dagelijks verschijnen

Demografische factoren      

Alle elementen waar jou ideale doelgroep aan voldoet, zoals locatie, opleiding, interesse gebieden, enz.

Detachering                                     

Organisatie die kandidaten plaatst bij een opdrachtgever via een detacheringsconstructie

Detacheringsbedrijf                                     

Organisatie die kandidaten plaatst bij een opdrachtgever via een detacheringsconstructie

Deta-vast    

Bemiddelings-constructie waarbij een kandidaat eerst een bepaalde periode wordt gedetacheerd waarna de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de kandidaat over te nemen.

Digital natives    

De generatie geboren tussen 2001 en 2015

Directe benadering  

Het concept waarbij je kandidaten direct benaderd voor ene vacature, ook als je niet zeker weet of ze openstaan voor een overstap in hun carrière

Discriminatie                                    

Het op grond van leeftijd, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, geslacht en of ras bewust of onbewust uitsluiten van kandidaten voor vacatures i.p.v. ze te beoordelen op functie-eisen en ervaringen.

Display netwerk    

Een verzameling van meer dan twee miljoen websites, video’s en apps waarin uw Google Ads-advertenties kunnen worden weergegeven

Duobaan                                            

Een fulltime baan die ingevuld wordt door 2 mensen i.p.v. één.

E-assessment   

Online assessments waarbij vragen lijsten en soms simulaties voorspellingen doen over toekomstig werkgedrag

Employer branding    

De activiteiten die je inzet om je organisatie als interessante, plezierige, fijne, succesvolle werkgever weg te zetten. Het werkgevers merk “laden” waar door de doelgroepen zich snelle aangetrokken voelen en je conversie omhoog zal gaan.

Employer branding propositie map     

Een gestructureerde manier om middels een model de propositie van een werkgever te plotten. Hieruit zijn dan de positieve kenmerken van de werkgever te analyseren. Meestal op vier niveaus, Arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden, cultuur en organisatie ambities

E-recruitment                                  

Alle wervingsactiviteiten die zich online afspelen.

Executive search                                            

Het heel gericht benaderen van kandidaten die op een senior level of board niveau acteren. En alleen willen overstappen als het hele plaatje van inhoud, verantwoordelijkheden, organisatie ambities en honorering past.,

Facebook                                          

Een social media platform

Fee                                       

Het bedrag dat wordt afgesproken als vergoding voor het bemiddelen van een kandidaat bij een werkgever. Dat kan een Fixed fee zijn (vast bedrag) of een percentage van het jaar salaris variërend van 15% tot 30%

Freemium jobsites                                        

Jobsites waar je vacature kosteloos kan plaatsen.

Frictie werkloosheid                                     

De gemiddelde tijdsduur die mensen nodig hebben om in een situatie van werkloosheid een nieuwe baan te vinden

Fulltime                                              

Een baan met een dienstverband 38 tot 40 uur

Functie eisen                                   

De eisen die je vooraf opstelt waar een kandidaat aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de vacature

Game based assessment                                           

Assessment waarbij doormiddel van het spelen van een aantal online games inzichten in werk gedrag wordt gegeven

Generatie recruitment                                

De filosofie dat elke generatie behoefte heeft om op een andere manier benaderd te worden maar ook andere behoeftes heeft aan het invullen van arbeid en bij komende arbeidsvoorwaarden, zoals baanzekerheid, salaris, pensioen, auto van de zaak, enz., enz. Dat heeft dus niet alleen impact op voorwaarden en contract vorm, maar ook op HR en op wervingscontent en strategie.

Generatie x                                      

De generatie die geboren is tussen 1956 en 1970

Gesloten (abonnementen) databases                                  

Een databank met daarin CV die je kan zoeken en benaderen als je een abonnement hebt op die cv databank. Bekende gesloten CV databanken zijn: Monsterboard, Nationale vacature bank ict-er gezocht en Indeed. De kosten variëren van een abonnement tot betalen per cv of reactie op een bericht.

Gesloten bronnen                                         

Een databank met daarin CV die je kan zoeken en benaderen als je een abonnement hebt op die cv databank. Bekende gesloten CV databanken zijn: Monsterboard, Nationale vacaturebank ict-er gezocht en Indeed. De kosten variëren van een abonnement tot betalen per cv of reactie op een bericht.

Google for jobs                               

Initiatief van Google waarbij banen getoond worden in de zoek resultanten van Google. (nog niet actief medio 2020)

Hardcopy adverteren                                  

Het plaatsen van een fysieke vacature advertentie in een dagblad, huis aan huis blad of branche / vlak blad

Head mapping                                 

Het identificeren van kandidaten in openbare en gesloten (online) bronnen en deze structureel volgen om ze te benaderen op het juiste moment voor de juiste baan.

Headhunter                                     

Functietitel die oorspronkelijk gebruikt werd voor een recruiter die in het High-end segment acteert (executive search), Tegenwoordig ook gebruikt voor recruiters die voornamelijk werven middels hunting en search.

High potentials                               

High Potential is een term voor een kandidaat die veel potentie heeft en die hij op enige termijn waar zal gaan maken.

HRM                                    

Human resource management. De afdeling van een organisatie waar het personeelsmanagement plaats vindt

Huis aan huis bladen                                    

Weekbladen die huis aan huis bezorgd worden, meestal met regionaal nieuws en advertenties erin

Hunting                                              

Het gericht benaderen van kandidaten idee heel goed op het profiel passen, en deze kandidaten vervolgens proberen t overtuigen dat een overstap interessant is.

In-app advertising                                         

Een advertentie methode waarbij je tekstuele of visuele advertenties toont aan je doelgroep in de advertentie ruimte die veel (gratis) apps hebben.

Indeed                                

Zoekmachine voor vacatures.

Influencer recruitment                                

Influencer recruitment betekent dat één of meerdere bekende personen (met veel volgers binnen de doelgroep die jij wilt bereiken) worden ingezet om positieve invloed uit te oefenen op het gedrag van de beoogde doelgroep. Bijvoorbeeld door ze een dag mee te laten lopen bij jou bedrijf, waardoor de doelgroep een beter beeld krijgt van de werkzaamheden en werkomstandigheden.

Infographic                                       

Gebruikt duidelijke beelden om op een heldere manier cijfers of processen uit te leggen en (spaarzaam) tekst om de beelden toe te lichten. De beelden zijn hierbij niet alleen illustratief maar ook informatiedragers. In sommige gevallen is een Infographic een goed alternatief voor een vacature tekst

Instagram                                          

Social media platform

Intakegesprek                                  Een intake is een gesprek dat recruitment en uitzendbureaus gebruiken met een kandidaat te bekijken welke type rollen er passen bij zijn // haar profiel en welke organisaties dan in beeld komen.

Intercedent                                      

De medewerker van het uitzendbureau dat de werving, selectie en begeleiding van uitzendkrachten begeleidt.

Interim (recruiter)                                         

Tijdelijke recruiter die je inhuurt voor een bepaalde periode

Intermediair                                     

Jobboard (marktplaats) voor vacatures om vraag en aanbod op de arbeidsmark bij elkaar te brengen.

Interne sollicitatie                                          

Een kandidaat die reageert vanuit de eigen organisatie. Deze kandidaat werkt dus al bij jouw organisatie en is daarmee al een collega

IP adres                                              

Met een IP (Internet Protocol) -adres wordt een computer herkend die op internet is aangesloten. Zo’n adres is vergelijkbaar met een telefoonnummer. Elk apparaat dat met internet wordt verbonden krijgt een unieke code

Job marketing                                  

Totale marketing mix en activiteiten die je in kan zetten om een baan maximaal te promoten onder de relevante doelgroep. Hierbij zet je vaak ook Jobboards, social media en andere advertentie mogelijkheden in.

Job Visual                                          

Een  vacature oproep in de vorm van een plaatje dat je gebruikt (meestal) op social media kanalen om doelgroepen te activeren naar je website te gaan voor een vacature.

Jobboards                                         

Vacature sites waar alle  vacatures van werkgevers en arbeidsmarkt intermediairs op staan zodat kandidaat makkelijk en overzichtelijk vacatures kunnen zoeken. Bekende Jobboards zijn: Monsterboard, Nationale vacaturebank, indeed, Nederlandvacature

Kandidaat                                          

Iemand die zich beschikbaar stelt voor een vacature

Kandidaten database                                   

Een database met daarin kandidaten met Cv’s en/ of brieven. Databases moeten sinds 2018 voldoen aan de AVG wetgeving.

Kernwaarden                                  

Kernwaarden zijn de pijlers waarnaar een organisatie en haar medewerkers altijd handelen. Meestal zijn het er vier tot maximaal 8. Kernwaarden zijn erg belangrijk bij werving en selectie omdat je mensen zoveel mogelijk moet

Kickbackfee                                      

Een fee (betaling) die gedaan wordt als vergoeding voor het leveren van een lead of kandidaat. De kick back fee wordt overgemaakt na bemiddeling of als te gemoed koming van een derde partij.

Krappe arbeidsmarkt                                   

Een arbeidsmarkt waar bij er weinig  actief werkzoekende zijn en veel vacatures, waardoor er per vacature weinig kandidaten beschikbaar zijn

Latent werkzoekende                                  

Een kandidaat die nog niet weet dat hij / zij een mooie stap kan maken. Deze kandidaten zal je eerst moeten bereiken met een passende boodschap, aanvullende informatie moeten geven voordat ze een stap richting solliciteren gaan zetten.

LinkedIn                                             

Zakelijk social media platform veel gebruikt door recruiters voor het werven van kandidaten.

Markt conform salaris                                  

Het salaris waarvan in algemene zin wordt aangenomen dat het voor alle vergelijkbare banen wel ongeveer hetzelfde zal zijn. Hierbij gaat men er vanuit dat alle kandidaten dat ook wel zullen weten.

Meta zoekmachine                                       

Een website die informatie verzamelt van andere websites, en idee toont. De bekendste Meta zoekmachine is Indeed

Millennials                                        

De generatie geboren tussen 1986 en 2000 ook wel generatie y genoemd

Mobile recruitment                                      

Het idee dat je doelgroep voornamelijk mobiel actief is en dat al je communicatie mobile geoptimaliseerd moet zijn.

Monsterboard                                

Jobboard (marktplaats) voor vacatures om vraag en aanbod op de arbeidsmark bij elkaar te brengen.

Multiposters                                    

Software product dat een vacature in een keer op meerdere aangesloten Jobboards en media plaatst

Nationale vacaturebank                                             

Jobboard (marktplaats) voor vacatures om vraag en aanbod op de arbeidsmark bij elkaar te brengen.

Nederlandvacatures                                    

Jobboard (marktplaats) voor vacatures om vraag en aanbod op de arbeidsmark bij elkaar te brengen.

Niche Jobboards                                            

Vacature sites waar specifieke vacatures van werkgevers en arbeidsmarkt intermediairs op staan zodat kandidaat die binnen deze branche of beroepsgroep vallen makkelijk en overzichtelijk vacatures kunnen vinden. Bekende niche Jobboards zijn: ICT-ergezocht, Intermediair, techniekvacatures, bouwvacatures, limburgvac, enz.

No Cure No Pay                               

Is Engels voor `geen oplossing geen betaling`: hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener slechts wordt betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht. In feite is er bij no cure no pay sprake van een resultaatverplichting, dit in tegenstelling tot een inspanningsverplichting.

Non sollicitatie beding                                 

Onderdeel van een overeenkomst waarbij het kandidaten verboden is gedurende een bepaalde periode ergens ander te solliciteren. Meestal bij Concurrenten (op de arbeidsmarkt)

NVP                                     

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling

Onboarding                                      

Het proces waarbij je een kandidaat vanaf het getekende contract begeleidt naar de nieuwe werkomgeving. De ontvangt op de 1e werkdag, de inwerkperiode en de 1e 100 dagen horen bij het onboarding proces. Sommige organisaties zien het eerste half jaar of jaar als onboarding periode.

Open sollicitatie                                              

Een sollicitatie van een kandidaat niet gericht op een open vacature maar gericht op jouw organisatie omdat iemand graag bij jouw organisatie wil werken.

Openbare databases                                    

Open CV bronnen zijn bronnen waar je zonder kosten kandidaten kan vinden, Zoals LinkedIn, de cv-bank van werk.nl, social media, en online via Google.

Open bronnen                                 

Open CV bronnen zijn bronnen waar je zonder kosten kandidaten kan vinden, Zoals LinkedIn, de cv-bank van werk.nl, social media, en online via Google.

Outplacement                                 

Outplacement is een begeleiding die bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener in de zoek tocht naar een nieuwe werkomgeving

P&O                                     

Personeel en Organisatie. De afdeling van een organisatie waar het personeelsmanagement plaats vindt

Parttime                                            

Een baan met een dienstverband van minder dan 38 uur.

Passief werkzoekende                                 

Een kandidaat die openstaat voor een nieuwe baan, maar daar nog niet veel werk van maakt

Payroll                                 

Een constructie waarbij een externe partij het formele werkgeverschap overneemt maar een medewerker niet bij dat bedrijf werkzaamheden uitvoert

Payroll bedrijf                                  

Organisatie die het formeel werkgeverschap van ander organisaties overneemt en administratief afhandelt

Persona canvas model                                  E

en business canvas model specifiek voor kandidaat doelgroepen waarmee je op een structurele manier kandidaten analyseert en op basis hiervan beter content kan creëren en betere wervinsgstrategie kan ontwikkelen.

Post and pray                                   

De term die wordt gebruikt voor adverteren waarbij je een advertenties plaatst(post) en dan hoopt (pray) dat er reacties komen.

PPC                                      

Pay per click een advertentie verreken model gebruikt door o.a. google, facebook en LinkedIn waarbij je een betaald bedrag betaald voor 1 click naar jou website. De prijs wordt bepaald door een veiling. Hoe gewilder de doelgroep en hoe meer adverteerders hoe hoger de prijs per click, Uiteraard is dat ook afhankelijk van hoe groot of specifiek de doelgroep is.

PPM                                     

Pay per mille een advertentie verreken model gebruikt door o.a. google, facebook en LinkedIn waarbij je een betaald bedrag betaald voor 1000 vertoningen van jou advertentie (ad). De prijs wordt bepaald door een veiling. Hoe gewilder de doelgroep en hoe meer adverteerders hoe hoger de prijs per 1000 impressies. Uiteraard is dat ook afhankelijk van hoe groot of specifiek de doelgroep is.

Pragmatische generatie                              

De generatie die geboren tussen 1971 en 1985

Predicive recruitment                                  

Doormiddel van data en bekende conversie data voorspellen hoe veel kandidaten en hires je waarschijnlijk gaat doen met bepaalde media inzet.

Proeftijd                                            

Een periode van maximaal een maand waarin je zonder consequenties een arbeidsovereenkomst eenzijdig kan ontbinden.

Programmatic job advertising                                   

Het op een gestructureerde en zoveel mogelijk geautomatiseerde manier inkopen, plaatsen, analyseren en optimaliseren van vacature advertenties om  conversie optimalisatie bereiken

Qualified conversion                                    

Het percentage geschikte kandidaten van het totaal aantal kandidaten dat op een vacature heeft gereageerd of het percentage geschikte kandidaten van alle kandidaten die er hebben gereageerd op alle vacatures in een bepaalde periode.

Quick scan                                         

Een snelle variant van een e-assessment, waarbij op basis van een beperkt aantal vragen inzichten in werk gedrag wordt gegeven

Realistic recruitment                                    

De term die gebruikt wordt om aan te geven dat je uitsluitend werft met eerlijk, oprechte en authentieke content. Waardoor kandidaten een realistisch beeld hebben van de rol, het werk, het perspectief, de cultuur en de organisatie

Recruitment Afdeling                                   

De afdeling die verantwoordelijk is voor het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Recruitment analytics                                  

Alle ken en stuur getallen, data en analyses die je kan inzetten om het proces van werving en selectie te monitoren, te evalueren en te verbeteren. Uitsluitend gebaseerd op basis van data en feiten.

Recruitment consultant                              

Functienaam die gebruikt wordt voor recruiters of recruitment adviseurs.

Recruitment funnel                                      

Schematische weergave van alle proces stappen van werving en selectie waarin de selectie van kandidaten met conversie percentages is weergegeven. Van 100 terug naar een aan te nemen kandidaat.

Recruitment kengetallen                                           

De kengetallen die je gebruikt om te bepalen of je succesvol bent in je recruitment proces. Veel gebruikte kengetallen zijn: time to Hire, Cost per Hire, gekwalificeerde reacties, totaal aantal reacties, aantal 1e gesprekken, aantallen assessments, Time to Fire, enz.

Recruitment Plan                                           

Het recruitment plan bevat o.a. het plan van aanpak, de doelgroep omschrijving, doorlooptijd (scoop) media inzet en benoemd de betrokken en hun verantwoordlijkheden. Recruitment plannen zijn er op drie niveaus. OP vacature niveau op organisatie niveau en bij project werving.

Recruitment software                                 

Software waarmee recruitment processen worden gemanaged Ook wel ATS genoemd ATS; Applicant Tracking System.

Referentie                                        

Een externe die geraadpleegd wordt om meer informatie in te winnen over een kandidaat. Meestal een oude leidinggevende, collega of klant van de kandidaat. Een referentie wordt in algemeen zin alleen uitgevoerd als de kandidaat ook weet wie er worden benaderd. Een referent mag (juridische gezien) geen negatieve reverentie afgeven.

Referral recruitment                                    

Het werven van kandidaten via (oud) medewerkers en ander stakeholders.

RPO                                      

Recruitment Proces Outsourcing, de term die aangeduid wordt met het insourcen van de recruitment afdeling, waardoor je organisatie wel recruitment power heeft maar niet perse een eigen recruitment afdeling.

Ruime arbeidsmarkt                                     

Een arbeidsmarkt waar bij er veel actief werkzoekende zijn en weinig vacatures, waardoor er per vacature veel kandidaten beschikbaar zijn

Salarisindicatie                                

Het loon dat een kandidaat die voldoet aan de gestelde functie eisen kan verwachten als vergoeding voor de geleverde arbeid

Scrapers                                             

Een computertechniek waarbij software wordt gebruikt om vacatures of andere informatie van webpagina’s te extraheren en al dan niet te analyseren.

SEA                                       

Search Engine advertising. Het adverteren op zoekmachines zoals Google om kandidaten die geïnteresseerd zijn in “topics” waar jou vacature mee te maken heeft, of die voldoen aan de demografische factoren van jou doelgroep, te bereiken

Search                                 

Het zoeken van kandidaten in openbare databases, abonnement databases en social media om deze kandidaten vervolgens te benaderen en enthousiasmeren voor een bepaalde vacature.

Selectie                               

Alle activiteiten die je inzet om uit de reacties van kandidaten de meest passende kandidaat uit te selecteren.

Selectiegesprek                               

Een gesprek waarbij je op een gestructureerde manier kandidaten interviewt en tot selectie wilt komen, meestal zijn dit wat strakkere en zakelijker gesprekken.

SEO                                      

Search Engine Optimalisatie. Het schrijven van content op zo’n manier dat zoekmachines de tekst maximaal indexeren waardoor je vindbaarheid toeneemt

Social media                                     

Een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder (of met minimale) tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers. Veel social media zijn geschikt voor het werven van nieuwe medewerkers.

Social media recruitment                                           

Het werven van kandidaten via social media kanalen. Dat kan met content in je timeline of met gesponsorde content. Sommige social media platvromen lenen zich ook voor het zoeken en benaderen van kandidaten, denk bijvoorbeeld aan LinkedIn.

Sollicitanten                                     

Mensen uit een bepaalde doelgroep die geïnteresseerd zijn in, voornemens zijn om, of gereageerd hebben op, een vacature

Sollicitatie brief                               

De sollicitatie brief is het begeleidend schrijven naast het CV waarin een kandidaat zijn motivatie en redenen van solliciteren benoemd en beargumenteerd.

Sollicitatie code                               

Een code door De NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) opgesteld om misstanden binnen werving en selectie trajecten tegen te gaan.

Sollicitatie formulier                                     

Het formulier dat de kandidaat moet invullen om te kunnen solliciteren, vaak gekoppeld aan een ATS.

Sollicitatiegesprek                                         

Een kennismakingsgesprek met een kandidaat die gereageerd heeft op een vacature. Meestal is dit een wat luchtiger gesprek waarbij je wederzijds onderzoekt of er aansluiting en samen werking mogelijk is.

Sourcing                                             

Het zoeken van kandidaten in openbare of gesloten bronnen en deze vervolgens benaderen.

Spiders                               

Een spider (ook wel webcrawler genoemd) is een bot die het wereldwijde web op een methodische en geautomatiseerde manier doorbladert. Spiders maken veelal een lokale kopie van de gevonden pagina`s om deze later te kunnen verwerken en indexeren voor bijvoorbeeld zoekmachines.

Stages                                 

Een onbetaalde leer werk plek meestal ingezet op MBO, HBO en Universitair niveau. Stages kunnen een interessante wervingsvorm zijn, omdat je iemand een periode van 3 maanden tot een jaar kan ervaren in d werkomgeving.

Stakeholders                                   

Alle mensen die belang hebben bij het werving en selectie traject. Dat zijn vanuit vacature perspectief collega’s, andere afdelingen, leidinggevende, maar soms ook klanten en leveranciers. Soms worden Stakeholders ook gezien als de mensen die belang hebben bij het feit dat een kandidaat werk krijgt, denk bijvoorbeeld aan ouders, partners of kinderen.

STAR selectie methode                               

Interview techniek waarbij de interviewer zijn vragen opbouwt volgens het stramien STAR, Situatie, Taak, Actie, Resultaat. Wat was de Situatie (setting) waarin jij je bevond; Wat was jou Taak hierin; Welke Acties deed jij; wat was het Resultaat

Stepstone                                         

Jobboard (marktplaats) voor vacatures om vraag en aanbod op de arbeidsmark bij elkaar te brengen.

Talent acquisition                                          

Het acquireren van Talent functie titel die zo rond 2015 steeds vaker gebruikt wordt i.p.v. recruiter

Talent Branding                                              

De branding van je werkgevers merk gericht op toekomstige (meestal jonge) werknemers. Zoals studenten en scholieren. Meestal middels stages en trainee hips.

Target doelgroep                                           

De doelgroep die je wilt bereiken met je vacature of arbeidsmarkt communicatie boodschap

Tijdelijk contract                                             

Een arbeidsovereenkomst met een vooraf bepaalde aflopende datum.

Time to Hire                                     

Het kengetal waarbij je de doorloop tijd van start werving (eventueel vanaf ontstaan vacature) tot start kandidaat (of tekenen contract)

Tracking pixels                                

Een webbaken is een kleine grafische afbeelding, ter grote van één pixel, in een e-mail of webpagina die verborgen is voor de gebruiker, waardoor gecontroleerd kan worden dat de gebruiker de webpagina of e-mail gezien heeft

Traffic                                  

De hoeveelheid (uniek) bezoek op je online pagina of vacature tekst.

Traineeships                                    

Een ontwikkelprogramma dat door een bedrijf aangeboden word aan High potentials. Meestal met een doorloopt tijd van drie jaar, waarbij de medewerker meerder afdelingen ziet en of klussen krijgt, begeleidt met veel opleidingen en trainingen. Waarbij na drie jaar de trainee doorstroomt naar een management positie binnen de organisatie.

Twitter                                

Social media platform

Uitzendbureau                               

Organisatie die kandidaten plaats bij opdrachtgevers via een uitzendconstructie

Unieke traffic                                   

De hoeveelheid unieke bezoekers (meestal afgemeten in aantal gemeten IP adressen)

UWV                                    

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

Vacature                                            

De positie die is ontstaan door groei (uitbreiding, vervanging of her-organisatie)

Vacaturesite                                    

Een website met uitsluitend vacatures niet te verwarren met een werken bij site, daar is ook ruimte voor andere content.

Vacaturetekst                                 

De tekst waarmee je kandidaten wilt bereiken en overtuigen dat ze moeten solliciteren op de ontstane vacature. De vacaturetekst publiceer je in/op (social)media zowel offline als online.

Vacaturetekst                                 

De tekst waarin je alle functie-eisen, functieomschrijving, taken en verantwoordelijkheden benoemd en waarin je de organisatie en afdeling kort en bondig omschrijft, Dit alles op zo’n manier dat mensen enthousiast worden en overgaan tot solliciteren. Uiteraard hoor contact en reactie informatie ook in een vacature tekst te staan.

Vakbladen                                        

Tijdschriften die geschreven zijn voor en door branche genoten

Vast contract                                    

Een doorlopende Arbeidsovereenkomst deze loopt dus niet zomaar af

Video solliciteren                                           

Methode waarbij kandidaten geen CV en / of brief insturen maar middels een ingestuurde video boodschap de interesse voor een vacature kenbaar maken.

War on talent                                  

Een arbeidsmarkt fase waarin bedrijven elkaar dusdanig hard en agressief beconcurreren om  kandidaten op de arbeidsmarkt te werven, maar ook bij elkaar weg halen dat het soms lijkt om een “oorlog”

Werkenbijsite                                 

Een website naaste de corporate website, waarop je vacatures toont, story telling doet over je organisatie e je employerbrand lading geeft. Een werken bij site heeft als hoofd doel conversie optimalisatie in de doelgroep.

Werkgevers                                      

De werkgever geeft werk aan de werknemer. De werkgever is niet noodzakelijk een natuurlijke persoon maar vaak een organisatie, een onderneming. In de arbeidswetgeving staan de rechten en plichten van de werkgever en werknemer genoemd.

Werkgevers imago                                        

Het beeld dat werknemers, werkzoekende en andere belanghebbende op de arbeidsmarkt van jou organisatie als werkgever hebben.

Werkloosheid                                  

De situatie waarbij iemand  beschikbaar is  voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoekt en nu  geen betaald werk heeft

Werknemer                                     

Een werknemer is een persoon die in dienst van een werkgever tegen beloning arbeid verricht. Personen die wel arbeid verrichten, maar niet in een dienstverband omdat er geen sprake is van een gezags-relatie, worden als zelfstandige of zzp’er aangemerkt en dus niet als werknemer.

Werving                                             

Alle activiteiten die je inzet om doelgroepen te bereiken en ze te verleiden om het proces van solliciteren succesvol af te ronden

Werving en selectie bureau                                      

Organisatie die kandidaten plaats bemiddeld bij opdrachtgevers meestal via een No cure No Pay constructie

Wervingscampagne                                      

De totale media inzet en activiteiten die je inzet om de doelgroep te laten converteren.

Wervingskanalen                                           

Alle media kanalen die denkbaar zijn voor het benutten van werving van personeel. Feitelijk komt dat neer op de gehele marketing mix die ook gebruikt word voor het aanwerven van nieuwe klanten.

Wervingskosten                                             

De kosten die je hebt aan het inzetten van Media om tot een personeelswerving te komen.

ZIJ GINGEN JE VOOR: