• Visie & Missie

WAAR STAAN WIJ VOOR?

VISIE & MISSIE

Het proces van recruitment kost de gemiddelde organisatie onnodig veel tijd, geld en frustratie. Vaak heeft de eigen HR afdeling te weinig tijd, middelen en/of kennis om met succes kandidaten voor een openstaande functie te werven. Zo worden een of meer externe werving & selectie bureaus aan het werk gezet. Dat kost een veelvoud van het budget waarmee de eigen HR afdeling haar werk goed zou kunnen doen. En veel erger nog: het levert lang niet altijd op wat men ervan verwacht.

De traditionele aanpak van werving & selectie is volstrekt achterhaald. No cure no pay lijkt in eerste instantie heel eerlijk, maar jaagt de opdrachtgever uiteindelijk enorm op kosten. En wat het bureau daarvoor doet is onduidelijk. Er is geen transparantie en dus geen vertrouwen. Het lijkt vooral te gaan om snelle winst in plaats van een constructieve en duurzame samenwerking. Kandidaten worden vaak beter voorgesteld dan ze zijn. Anonieme vacatures, anonieme cv’s, strategische overwegingen of een kandidaat bij een andere opdrachtgever misschien niet meer ‘oplevert’ … Hallo, om wiens belang gaat het nu eigenlijk?!

Visie

Wij vinden dat het anders moet. Wij vinden dat ondersteuning van het recruitmentproces moet leiden tot organisaties die beter functioneren. Tot organisaties die van meer betekenis zijn voor onze samenleving en waar mensen beter en prettiger werken. Daar zetten wij ons voor in. Vanuit de overtuiging dat niemand beter in staat is om de juiste kandidaat voor een openstaande functie te vinden, dan de opdrachtgever zelf. En dat is precies waar Primatch voor staat. Ondersteuning van het recruitmentproces, exact op maat, tegen een eerlijke en volstrekt transparante vergoeding op uurbasis.

Missie

Wij ondersteunen en versterken organisaties in hun recruitmentproces. Met precies die werkzaamheden waarvoor een opdrachtgever hulp vraagt. Van het opstellen van een scherpe profielbeschrijving, het schrijven van een wervende vacaturetekst en het uitzetten daarvan in de juiste media, tot en met het beoordelen en selecteren van kandidaten. Al dan niet met referentiecheck en assessment. Primatch verzorgt het hele traject of alleen bepaalde onderdelen daarvan. Modulaire HR dienstverlening, tegen een faire en volledig inzichtelijke vergoeding op uurbasis. Efficiënt, effectief en neutraal, vanuit geen ander belang dan dat van de opdrachtgever. Together we do the job!

© Copyright 2021 - Primatch