Verantwoord werven in tijden van Corona

Verantwoord werven & selecteren onder de huidige omstandigheden

Corona zorgt ook voor een stagnatie in werving & selectie. Dit wordt veroorzaakt door:

  • Onzekerheid over de ontwikkeling van jouw business;
  • De noodzaak om fysieke contacten tussen mensen zoveel mogelijk te vermijden.

Het starten van een werving & selectieproject betekent nog niet dat je verplicht bent om iemand aan te nemen. Wanneer je vandaag start, zal deze keuze veelal pas over 5-6 weken gemaakt moeten worden, waarbij het uitstellen van deze beslissing op dat moment ook nog goed mogelijk is.