Hou het recruitmentproces intern

Het proces van recruitment kan veel geld, tijd en energie kosten. Soms moet je met jouw collega’s van HR het recruitmentproces er “maar even bij doen”. Heb je dan wel voldoende tijd en/of expertise om met succes de beste kandidaten te werven? Je kunt natuurlijk één of meer externe werving & selectie bureaus aan het werk zetten, maar zijn die kosten noodzakelijk als je eigen HR-afdeling met een beetje hulp haar werk kan optimaliseren? Wij geloven dat niemand beter in staat is om de juiste kandidaat voor een openstaande functie te vinden, dan de eigen organisatie.