Zijn jouw medewerkers geschikt om thuis te werken

45% van de medewerkers werkt vanuit huis en 25% hiervan is voornemens om dit ook meer te gaan doen in de toekomst. Er zijn inmiddels grote werkgevers die hun medewerkers bericht hebben om er rekening mee te houden dat ze in ieder geval de rest van 2020 thuis moeten werken. Werken op afstand wordt snel het nieuwe normaal. Maar werken op afstand ‘werkt’ anders en vraagt om andere competenties, samenwerking en aansturing.

Hoe geschikt medewerkers zijn om op afstand te werken, en welke individuele ontwikkelpunten aandacht behoeven van henzelf en van hun manager, is eenvoudig vast te stellen. Het invullen van een vragenlijst van slechts ca. 10 minuten biedt een heldere uitkomst omtrent geschiktheid, aangevuld met concrete adviezen voor zowel de medewerker als de manager.

Tevens ontstaat een goed inzicht of structureel meer werken op afstand ‘past’ bij de huidige populatie medewerkers, en wat dit aan specifieke aandacht vraag vanuit het management. Dit instrument, RemoteWorQ, is ontwikkeld door SHL, marktleider in de wereld in assessments (bekend van OPQ). Hieronder zie je een samenvatting van de rapportage (zonder de concrete ontwikkeladviezen). Het instrument is nu nog alleen beschikbaar in het Engels maar vanaf eind mei 2020 ook in het Nederlands.

De inzet van RemoteWorQ vereist een kleine investering per medewerker van jouw organisatie. De directe opbrengst is dat effectiever en met meer plezier op afstand wordt gewerkt door jouw medewerkers. Daarnaast toon je dat je als werkgever betrokken bent en dat ‘uit het oog’ niet ‘uit het hart’ betekent. Kortom, je versterkt jouw Employer Branding.

Ik ondersteun al ruim 20 jaar organisaties met assessments die ik uitvoer in het kader van recruitment en development. Inmiddels heb ik ongeveer 4000 full assessments uitgevoerd. Ik ben als partner verbonden aan Primatch HR Groep. Primatch maakt klanten beter in recruitment door actief kennis te delen en met hen samen te werken. www.primatch.nl Daarnaast ben ik al 12 jaar partner van SHL. Heb je vragen over RemoteWorQ, andere assessments of recruitment, bericht me en ik help je graag.

OVER DE AUTEUR

Willem Olthof helpt bedrijven, vanuit de regio Apeldoorn – Deventer, bij het realiseren van hun groeiplannen door concrete oplossingen te ontwikkelen en adviezen te geven op het gebied van recruitment & assessment van (nieuwe) medewerkers. Willem Olthof werkt al ruim 20 jaar intensief samen met zijn klanten.

Willem Olthof

Willem Olthof

Partner (Apeldoorn - Deventer)